Bir çocuğun başarısına katkıda bulunmak için, fabrika ayarlarını tanımakla işe başlamak gerekir. Çoğun kişiliği, yetenekleri, ilgileri, istekleri, değişen ve değişmez yönlerini taramak gerekir.

İkinci kritik nokta, bütünsel bakış açısıyla yaklaşmaktır. Çoğu insan başarıyı tek bir nedene dayandırma eğilimdedir. Tek bir şeyi doğru yapınca her şeyin değişeceğini düşünür. Buna inanmak kolaydır ama doğru değildir. Başarı içsel ve dışsal, kontrol edilebilir ve edilemez, bedensel ve beyinsel yüzlerce değişkene bağlıdır.

En başarılı sonuçlar kalp, karakter, kabiliyet ve kariyer dörtlüsünüm uyumuyla sağlanır. Bu nedenle kişinin kendisini tanıması, güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi ve buna göre bir hayat yolu çizmesi başarıda çok önemlidir.

Bu seminerde en yeni ve kapsamlı bilimsel araştırmalar ışığında, çocukların hem okul hem hayat başarısını etkileyen faktörler ele alınmaktadır.

Seminer süresi: 1,5-2 saat
Katılımcı profili: Anne babalar, öğretmenler
Dil: Türkçe ya da İngilizce